Bogdan Trojak

Bogdan Trojak

Donedávna hospodařil Bogdan Trojak na dvou viničních tratích v Bořeticích a v Němčičkách v srdci Hanáckého Slovácka. Největší vinici má na Čtvrtích, kde je čtvrtohorní sprašové podloží. Druhý vinohrad se nachází ve svažité trati Veselá (katastr Němčiček) a zde je v podloží převážně třetihorní pískovec. Bogdan Trojak se soustřeďuje především na přípravů směsných vín založených na Veltlínském zeleném. V případě červených vín rád pracuje s Frankovkou či Burgundským modrým, často však typické středoevropské odrůdy sceluje.

Bogdan Trojak - vinohrad

Mošty jsou odkalovány sedimentací. Fermentace bílých moštů probíhá v akátových sudech. Spontánní kvas většinou zahajují „anarchistické“ apikulátní kvasinky, které jsou pro mnohé moderní enology nepřijatelné, Trojak je však miluje. Po dokvašení leží mladá vína po nějaký čas na hrubých kalech.

Všechna vína zrají ve sklepě před lahvováním nejméně rok. Protože se nefiltrují ani nečiří, musí je „stabilizovat“ čas. Síření vín je velmi šetrné a v některých případech se vína nesíří vůbec.
V roce 2015 chystá výsadbu nové vinice ve Velkých Žernosekách a postupný přesun do české vinařské oblasti.
Bogdan Trojak je iniciátorem vzniku uskupení vinařů Autentisté a zakladatelem distribuce a vinného baru VELTLIN.

Emblematické víno: Kaich 2012

www.veltlin.cz