O NÁS

Označení Autentista, které někomu může připadat zvláštní, je skutečně speciálně vytvořeným neologismem. Nenajdete ho ve slovnících, protože vzniklo relativně nedávno. Někdy v roce 2008 si ho vymyslel spisovatel a vinař Bogdan Trojak, když hledal vhodné pojmenování pro výrobce přírodních, nemanipulovaných vín. Jde o ochrannou známku, již používají nebo v nejbližší době budou používat vinaři prezentovaní na tomto webu. 

Jeho záměrem bylo propojit podobně smýšlející vinaře, případně přesvědčit další, a vytvořit tak společenství, v jehož rámci by se sdílely zkušenosti a ideje spojené s naturálním vinařením. Tento záměr se začal pomalu naplňovat. Několik let byli Autentisté omezeni pouze na Moravu, v roce 2013 se pak k tomuto hnutí přidali tři vinaři ze Slovenska a z Autentistů se tak stala první tuzemská vinařská iniciativa, která oslovila kolegy v zahraničí.

O co tady běží?

Vína našich předků možná nebyla tak uhlazená a vycizelovaná jako mnoha dnešní. Určitě však byla autentická. A právě onu autenticitu si vepsali do štítu Autentisté, které spojuje nejenom stejná regionální příslušnost, ale především snaha o přípravu hodnověrných, rukodělných vín a v neposlední řadě i hlubší zájem o starou vinařskou krajinu, již svými vinohrady dotvářejí.

Překotný přechod od tradičního vinohradnictví k moderním postupům často vymazal nebo dokonale zastřel krajová vinařská specifika. A nejde jenom o nepřiměřenou aplikaci nejrůznějších látek „vylepšující“ vína. Výsledný sloh vína ovlivňuje i opouštění starých, svažitých viničních tratí, které jsou nahrazovány rovinatějšími polohami, kde se réva nikdy nepěstovala. Důsledkem jsou nejenom změkčilá, „přejedená“ vína z řepařských půd, ale také zarůstající, neutěšená úbočí, jejichž vinohrady po celá staletí dotvářely genia loci krajiny.

Autentisté se koncentrují na přípravu vín „neinvazivními“, tradičními postupy. Jejich cílem je tvorba poctivých, přírodu respektujících vín, v nichž se naplno odráží duch vinařské krajiny zachycený osobitou rukou vnímavého vinaře. Skutečné víno by mělo být podle Autentistů hodnověrným nápojem získaným toliko z hroznů, bez nadbytečných technologických zásahů a přidávaných látek – selektovaných kvasinek, enzymů, taninů či čiřidel. Ve vinicích pak dodržují pravidla platná pro bioprodukci. Autentisté vnímají svoji práci jako poslání. Nejde pouze o podnikání – důležité je, aby někdo zachoval chuť tradičních vín a dal díky šetrným postupům vyniknout skutečnému terroiru.

Hlavní základnou Autentistů v Praze je vinný bar VELTLIN v Karlíně, který provozuje Bogdan Trojak, jeden z Autentistů. Ve VELTLINU můžete ochutnat vedle moravských Autentistů i řadu dalších autentických vín z vinařských regionů bývalé habsburské monarchie. Vinný bar VELTLIN je prvním podnikem svého druhu v Praze.

Nabízí se otázka, proč vymýšlet nové označení, když tady máme např. BIO?

Autentisté jdou dál než biocertifikace. Jejich standardy ve sklepě jsou mnohem přísnější, než u organické produkce. Jedním z důvodů, proč Autentisté vznikli, bylo i negativní vnímání biovín ze strany zákazníků, kteří si je často spojovali s nižší jakostí. A konečně – Autentisté vznikli zespodu jako společenství nezávislých vinařů, jejichž vína necertifikuje žádný úřad, ale certifikační komise složená hlavně ze samotných vinařů Autentistů.      

Jak poznáte láhev od vinaře Autentisty?

Láhev by měla být označená symbolem “A”, který má právo užívat pouze řádně certifikovaný vinař, jenž předtím podepsal Chartu Autentistů a toto víno je podle zásad Charty vyrobené. Pokud certifikovaný vinař vinou špatného průběhu sezony víno např. dosladí za účelem zvýšení potenciálního alkoholu ve víně, nemůže takové víno symbolem “A” označit.

Vinaři ze Slovenska zatím typizovaný symbol “A” na lahvích nepoužívají, jelikož se čeká, až bude tato ochranná známka na Slovensku oficiálně registrovaná.    

Proč mají Autentisté ve znaku “Áčko”?

Je to samozřejmě počáteční písmeno slova Autentisté. Tato litera byla však zvolena i proto, že obsahuje mnohé důležité významy: “A” je prvním písmenem abecedy, znamená tedy začátek. V našem případě to byl začátek nového směru v rámci moravského vinaření.

“A” může rovněž označovat první jakost a je to nejlepší hodnocení studentů na mnohých vysokých školách. Autentisté přeci chtějí vyrábět výborná vína. A konečně “A” v kruhu je symbolem punkového hnutí. Autentisté jsou revoltující vinaři, kteří slepě nesouhlasí se všemi normami moderní enologie.

Jak probíhá certifikační řízení?

Vinař zažádá o certifikaci a na základě jeho žádosti jej přijde zkontrolovat tzv. certifikační komise složená ze tří vinařů, kteří jsou již certifikovaní. Dalšími dvěmi členy komise jsou zástupce vlastníka ochranné známky Autentisté a odborná autorita z oboru, vylosovaná ze seznamu sestaveného na základě podnětů ostatních Autentistů na začátku každého roku. Komise navštíví vinice uchazeče a posoudí jakost jeho vín. Podmínkou užívání známky bude také negativní rozbor na rezidua zakázaných látek v náhodně odebrané lahvi uchazeče.